Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Ställ en fråga:


Kan jag använda tjänsten med en...

Lösning

Vår SmartDNS-tjänst fungerar med i princip alla apparater som har internetuppkoppling.

Vår VPN-tjänst kan användas med alla de vanliga typerna av datorsystem, läsplattor och telefoner:

  • Macintosh OS X
  • Linux *
  • Windows XP *
  • Windows Vista
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Android (Smartphones och Läsplattor)
  • iOS (iPhone & iPad)
  • AppleTV (Endast systemet "SmartDNS")
Dessutom ett antal "övriga apparater"* som har inbyggda VPN-klienter, som vissa "Smarta" TV-apparater, vissa TV-boxar, vissa nätverksroutrar, etc. 
Med "SmartTV" måste man använda vår "SmartDNS"-tjänst, då dessa inte har stöd för VPN. Obs att vår tjänst inte kan ge tillgång till tjänster som TV:n inte har appar för.

* Linux och Windows XP, samt de flesta "övriga apparater" stödjer endast VPN av typ PPTP, vilket kan ge lägre prestanda om avståndet är långt till Sverige, eller internetuppkopplingen långsam/instabil. Vi kan inte garantera gott resultat utanför Norden och Nordeuropa. I dessa fall rekommenderar vi att använda Proxy eller SmartDNS, inte VPN.

 

 

 

 

 

 

Se även:

 

 

Article details
Article ID: 3
Kategori: Frågor före köp
Datum tillagd: 2013-01-23 00:55:26
Visningar: 4951

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid