Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Ställ en fråga:


Rensa Cookies & Cache i Webbläsare & Appar

Lösning

När man får meddelande att man är utomlands trots att man är ansluten och allt är korrekt, (se artikeln "Play-tjänsten säger att jag är utomlands"), kan man behöva rensa cookies och cache i webbläsaren.

Denna artikel beskriver hus man rensar Cookies och Cache i följande webbläsare:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firafox
 • Google Chrome
 • Safari
 • Safari på iPad
 • Android webbläsare
 • APPAR i iPad eller Android

Välj den instruktion nedan som gäller din aktuella webbläsare

 

Internet Explorer

 1. Klicka på Kugghjulet uppe till höger och välj "Internetalternativ"
 2. I rutan som öppnas, välj fliken "Allmänt". (Normalt är den vald redan när man öppnar.)
 3. I nedre delen av rutan under rubriken "Webbhistorik", klicka knappen "Ta bort..."
 4. I rutan som öppnas, markera alternativen "Temporära filer och webbplatsfiler" och "Cookies och webbplatsdata". Alla anda alternativ, inklusive "Spara information om favoritwebbplatser", skall vara avmarkerade!
 5. Klicka "Ta bort".
 6. Klicka "Ok" för att stänga internetalternativen

Mozilla Firefox 

 1. Klicka på Menyn uppe till höger, (tre vågräta streck), och välj "Inställningar"
 2. I rutan som öppnas, klicka alternativer "Sekretess". (En ikon med en mask.)
 3. I nedre halvan där det står "Du vill kanske rensa ut tidigare historik, eller ta bort enskilda kakor", klicka på texten "rensa ut tidigare historik".
 4. I rutan som öppnas klicka på nedåtpilen för "Detaljer", och markera alternativen "Kakor" och "Cache". Avmarkera alla andra alternativ.
 5. I rullgardinslistan för "Tidsintervall att ta bort", välj alternativet "All Historik".
 6. Klicka knappen "Ta bort".
 7. Klicka "Ok" för att stänga inställningsrutan.

Google Chrome

 1. Klicka på Menyn uppe till höger, (tre vågräta streck), och välj "Inställningar"
 2. I fliken som öppnas, gå ner till botten och klicka "Avancerade Inställningar".
 3. Under rubriken "Sekretess", klicka knappen "Ta bort webbinformation".
 4. I rutan som öppnas, välj från "tidens början" i rullgardinsmenyn.
 5. Markera alternativen "Cookies och andra webbplats- och plugin-data" och "Cachade bilder och filer". Avmarkera alla andra alternativ.
 6. Klicka knappen "Rensa webbinformation".
Safari (ej iPad)
 1. Klicka "Safari" i menyn, och sen "Inställningar".
 2. I rutan som öppnas, klicka alternativet "Integritetsskydd".
 3. Klicka knappen "Ta bort alla webbplatsdata...", och bekräfta genom att klicka "Ta bort nu".
 4. Stäng inställningsrutan.
Safari på iPad
 1. Gå ur Safari och Klicka på ikonen "Inställniongar" (Kugghjulet) på iPaden.
 2. I listan i vänstra kolumnen, hitta "Safari", och markera den.
 3. I alternativen till höger, gå ner till botten och klicka "Rensa historik och webbplatsdata".
 4. Bekräfta genom att klicka "Rensa"
Android Webbläsare
 1. När webbläsaren är öppen, klicka "Meny"-knappen på din enhet.
 2. Längst ner i menyn som öppnas, klicka "Inställningar"
 3. Klicka "Sekretess och säkerhet".
 4. Klicka på "Töm Cache", och bekräfta med "Ok".
 5. Klicka på "Rensa all cookie-data", och bekräfta med "Ok"
 6. Se till att alternativet "Aktivera Plats" är avmarkerat.
Play-tjänsternas APPAR i Android eller iPhone/iPad
 
 1. "Tvinga stäng" appen.
  - iPad/iPhone: Dubbelklicka på "hem"-knappen, och svep appen uppåt
  - Android: Öppna inställningar -> Programhanterare -> Välj appen i fråga -> I detaljrutan, klicka "Tvinga Stopp".  Klicka sen på "Rensa Data" respektive "Töm Cache" på samma sida.
 2. Starta om enheten
 3.  Prova igen
 

 

Article details
Article ID: 24
Kategori: Vanliga Problem
Datum tillagd: 2014-12-07 12:53:34
Visningar: 2560

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid