Kunskapsbas
Se Svensk TV! > Se Svensk TV! Kundtjänst > Kunskapsbas

Ställ en fråga:


Det fungerar inte via ChromeCast.

Lösning

Att använda ChromeCast via vårt system kräver att man antingen anvnder SmartDNS, och i så fall har konfigurerat detta på sin ROUTER, så att alla enheter på ens lokala nätverk, INKLUSIVE ChromeCast-enheten, ansluter via SmartDNS.

ALTERNATIVT kan man använda ChromeCast om man använder Googles Chrome-webbläsare, och funktionen "Casta denna flik" eller Mirroring. (Spegling)

Grunden till detta är hur ChromCast fungerar. Vid normal användning av ChromeCast, så kommunicerar din dator/padda eller annan enhet bara till ChromeCast-enheter VAD den ska visa - men ChromeCast-enheten kontaktar själv Play-tjänsten i fråga, och videoströmmen går direkt från Play-tjänsten till ChromeCast-enheten utan att passera din "styr"-enhet.
Det innebär att om bara  "styr"-enheten använder vårt system så fungerar det inte, förutom i specialfallet Mirroring, eller "Casta denna flik" i Google Chrome, då trafiken går via din "styr"-enhet till ChromeCast-enheten.

Då det inte går att konfigurera varken VPN eller SmartDNS direkt i ChromeCast-enheten, är alternativet som gör att ChromeCast-enheten kan använda SmartDNS att konfigurera detta i sin Router.
Detta kräver dock att man har en ruter som kan konfigureras att ge ut valfri DNS-information till de enheter som ansluter till den, via de så kallade DHCP-inställningarna. Många routrar om tillhandahålls av internetleverantörer saknar tyvärr denna möjlighet. 

Har man senaste generationen Chromecast (generation 2), som kom hösten 2015, så fungerar "casting" dock inte ens med SmartDNS, då denna använder Googles egna DNS-servrar, oavsett vad man ställer in i sin router.
(Man kan kringgå det, men det krävs expertkunskaper och en avancerad router. Tyvärr är det inget vi kan ge några specifika instruktioner om, då det varierar kraftigt mellan olika routrar om det alls är möjligt.) 
Mirroring (när man för över exakt det man har på sin egen bildskärm) fungerar dock i normala fall. 

 

Article details
Article ID: 27
Kategori: Vanliga Problem
Datum tillagd: 2015-05-04 10:33:25
Visningar: 841

 
« Gå tillbaka

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid